เทิดพระเกียรติ
วันนวมินทรมหาราชา

วันนวมินทรมหาราช ตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ประชาชนชาวไทย ต่างร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระองค์

สามารถเลือกติดตามเนื้อหาผ่านโซเชียลมีเดีย

อาสาพาสุข

สยามโสภา ร่วมกับ ททบ.5 เปิดพื้นที่ เพื่อนำเสนอ กิจกรรมทำดี ของกลุ่มคนจิตอาสา และหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

ในชื่อรายการว่า อาสาพาสุข ที่หมายถึง ความสุขที่เกิดจากการทำความดี เป็นการให้ แบ่งปัน ช่วยเหลือ พัฒนา และสร้างสรรค์ ในรูปแบบต่างๆ

กิจกรรมอาสาสมัคร
ณ วัดปัญญานันทาราม

อาสาพาสุข จะพาไปร่วมกิจกรรมอาสาสมัคร ณ วัดปัญญานันทาราม กิจกรรมอาสาสมัครทำความสะอาดวัดเป็นวิธีที่ดีในการคืนสู่ชุมชนและช่วยให้สถานที่สักการะบูชาของผู้อื่นสะอาดเรียบร้อย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะผู้คนใหม่ ๆ และสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ นี่คือบางสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครทำความสะอาดวัด คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำงานเฉพาะ เช่น กวาดลาน ถูพื้น ทำความสะอาดห้องน้ำ หรือเก็บกวาดขยะ คุณจะต้องทำงานร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นคนทุกวัยและภูมิหลัง คุณจะต้องเตรียมพร้อมที่จะทำงานกลางแจ้ง และคุณอาจต้องเปื้อน คุณจะมีความพึงพอใจในการรู้ว่าคุณกำลังสร้างความแตกต่างในชุมชนของคุณ

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #อาสาทำความสะอาด #วัด #อำเภอคลองหลวง #ปทุมธานี


กิจกรรมภายในงานแถลงข่าว สัปดาห์ความสุขสากล 2024

กิจกรรมภายในงานแถลงข่าว สัปดาห์ความสุขสากล 2024 Happiness Connects : ความสุขที่เชื่อมโยงเราไว้ด้วยกัน
จัดขึ้นวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 – 15.30 ณ ห้อง 201 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. งามดูพลี
โดยจัดเต็ม 5 กิจกรรมฮีลใจ
โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา ร่วมสร้างพื้นที่กิจกรรมฮีลใจให้พวกเราได้เข้าถึงประสบการณ์ตรงของความสุข

กิจกรรมในงานสัปดาห์ความสุขสากล แบ่งออกเป็น 8 เส้นทางความสุข เรียนรู้เรื่อง 8 เส้นทางความสุขเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์ : https://www.happinessisthailand.com/8...
Facebook : Soul Connect Fest

#internationaldayofhappiness #WorldHappinessDay #HappinessConnects #SoulConnectFest #สุขภาวะทางปัญญา #สสส

สุขนิยาม สยามโสภา
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก (ททบ.5)

คอนเซปต์รายการ คือ "สุขนิยาม สยามโสภา"
นำเสนอ การออกเดินทางค้นหา นิยามของความสุขที่ยั่งยืน ผ่านความสวยงามของเมืองไทย
ที่จะนำเสนอโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่นำประโยชน์สุข มาสู่ชาวบ้านในพื้นที่ โดยหน่วยงานต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาประโยชน์สุข และวิถีชีวิตชุมชนที่ได้รับการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืน

Instagram feed

เกี่ยวกับ สยามโสภา

เนื่องด้วยทีมงานผู้ผลิตรายการอิสระ ชื่อรายการ สยามโสภา ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์-กองทัพบก โดยมีรูปแบบการนำเสนอสาระด้านนิยามของความสุขที่ยั่งยืน ผ่านความสวยงามของเมืองไทย ผ่านโครงการพัฒนาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ที่นำประโยชน์สุขมาสู่ชาวบ้านในพื้นที่ รวมทั้งวิถีชีวิตชุมชนที่ได้รับการพัฒนาความสุขที่ยั่งยืน

ซึ่งในปี 2567 นี้ ทางรายการสยามโสภา มีแนวทางในการนำเสนอ “กิจกรรมทำดี" ในรูปแบบที่หลากหลาย จากกลุ่มคนหรือองค์กร ที่ทำเรื่องดีต่อสังคม ในชื่อว่า “อาสาพาสุข” โดยมีเป้าหมายดังนี้

  1. เปิดพื้นที่นำเสนอกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม

  2. นำเสนอกิจกรรมเพื่อเป็นความรู้หรือตัวอย่างที่ดี ให้แก่คนอื่นได้รับรู้

  3. สร้างเครือข่ายกลุ่มคนที่มีจิตอาสา ร่วมทำดีเพื่อสังคม

โดยทางรายการสยามโสภา เล็งเห็นความสำคัญของการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกท่าน