อาสาพาสุข

สยามโสภา มีแนวทางในการนำเสนอ “กิจกรรมทำดี" ในรูปแบบที่หลากหลาย จากกลุ่มคนหรือองค์กร ที่ทำเรื่องดีต่อสังคม ในชื่อว่า “อาสาพาสุข”

โดยมีเป้าหมายดังนี้
1. เปิดพื้นที่นำเสนอกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม
2. นำเสนอกิจกรรมเพื่อเป็นความรู้หรือตัวอย่างที่ดี ให้แก่คนอื่นได้รับรู้
3. สร้างเครือข่ายกลุ่มคนที่มีจิตอาสา ร่วมทำดีเพื่อสังคม

โดยทางรายการสยามโสภา เล็งเห็นความสำคัญของการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ในการนำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ชมทุกท่าน

กิจกรรมอบรมความปลอดภัยในชุมชน
โดย กลุ่มจิตอาสาอารมณ์ดี

อาสาพาสุข พาท่านผู้ชมตามกลุ่มจิตอาสาอารมณ์ดี ไปจัดกิจกรรมอบรมความปลอดภัยในชุมชนมัสยิดบ้านตึกดิน เขตพระนคร

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #จิตอาสาอารมณ์ดี #อบรมความปลอดภัย #ชุมชน #เขตพระนคร

กิจกรรมเถ้าแก่น้อย โรงเรียนกงลี้จงซัน

อาสาพาสุข จะพาไปชม กิจกรรมเถ้าแก่น้อย โรงเรียนกงลี้จงซัน สำหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อฝึกเด็กๆให้รู้จักการค้าขาย และรู้จักการใช้เงินอย่างถูกต้อง

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #กงลี้จงซัน #เถ้าแก่น้อย #เด็กๆ #เขตธนบุรี

กิจกรรมออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า

อาสาพาสุข จะพาไปชมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยผ้าขาวม้า ของชาวชุมชนถนนเชียงใหม่ เขตคลองสาน ที่นำผ้าขาวม้าไทย ที่เป็นที่รู้จักกันดี ในการใช้ประโยชน์ได้สารพัดอย่าง รวมถึงการเป็นอุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกายอีกด้วย

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #ผู้สูงอายุ #ชุมชน #ออกกำลังกาย #ผ้าขาวม้า #ถนนเชียงใหม่ #เขตคลองสาน

การอยู่ร่วมกันของพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

อาสาพาสุข จะพาไปชม การอยู่ร่วมกันของเด็กๆในแบบพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ในโรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #โรงเรียน #มูลนิธิสตรีไทยมุสลิม #พหุวัฒนธรรม #เด็กๆ #เขตบางคอแหลม

การตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก

การตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุก ในชุมชนวัดเศวตฉัตร โดยบุคคลากรทางการแพทย์ของศูนย์บริการสาธารณะสุขที่ 28 กรุงธนบุรี กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อค้นหาผู้ที่มีภาวะเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ในชุมชน โดยไม่รอให้ผู้ป่วยแสดงอาการ

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #ชุมชน #ชุมชนวัดเศวตฉัตร #ตรวจคัดกรองสุขภาพ #ผู้สูงอายุ #เขตคลองสาน #ศูนย์บริการสาธารณะสุข

รู้จักกับสภานักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส

รู้จักกับสภานักเรียนโรงเรียนวัดราชโอรส ปี 67 สภานักเรียนเป็นองค์กรที่ประกอบด้วยนักเรียนที่ได้รับเลือกจากนักเรียนด้วยกัน มีหน้าที่เป็นตัวแทนนักเรียนต่อคณะกรรมการโรงเรียนและบริหารโรงเรียน สภานักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #โรงเรียน #โรงเรียนวัดราชโอรส #สภานักเรียน #เด็ก #เขตจอมทอง

อาสา “ของขวัญส่งสุขสู่ครอบครัวเด็กพิการ 2567”

อาสาพาสุข จะพาไปดูกิจกรรมของอาสาสมัครที่มาช่วยงาน “ของขวัญส่งสุขสู่ครอบครัวเด็กพิการ 2567” โดย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ ซึ่งในงานครั้งนี้ มีครอบครัวเด็กพิการเข้าร่วมงาน ประมาณ 150 ครอบครัว โดยมีอาสาสมัคร มาช่วยงานในหน้าที่ต่างๆ
เว็บไซต์ มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ https://fcdthailand.org

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #ครอบครัว #มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ #ของขวัญ #เด็กๆ #เขตวังทองหลาง

กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน

กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน - อาสาพาสุข ภายใต้นโยบายส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ของกรุงเทพมหานคร ฯ และแคมเปญระวังหมดอายุ โดยเครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม ปัจจุบัน คุณครูและนักเรียน โรงเรียนวัดดอน และโรงเรียนวัดยานนาวา มีความตื่นตัว เห็นความสำคัญ ร่วมรณรงค์ให้มีการขับขี่อย่างปลอดภัย โดยจากการสื่อสารของน้องๆ ไปถึงพ่อแม่ ผู้ปกครอง ซึ่งสองเหตุผลสำคัญๆ ที่น้องๆ ใช้บอกเพื่อน และบอกผู้ปกครองคือ “เราต้องรักตัวเอง และดูแลตนเองให้ปลอดภัย” และ “การใส่หมวกกันน็อก จะช่วยป้องกันสมอง”

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #โรงเรียนวัดยานนาวา #โรงเรียนวัดดอน #รณรงค์ความปลอดภัย #ทางถนน #เขตสาธร #เขตบางรัก #ระวังหมดอายุ #เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม


อาสาดูแลเพื่อนสัตว์เดรัจฉาน

อาสาพาสุข จะพาไปร่วมกิจกรรมกับอาสาสมัครดูแลเพื่อนสัตว์เดรัจฉาน ที่มาช่วยจัดเตรียมอาหารและทำความสะอาดบ้านของน้องๆ ที่ สวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน ซึ่งที่นี่เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของน้องๆ สัตว์ป่า ที่เคยถูกนำมาเป็นสัตว์เลี้ยง แต่ด้วยข้อจำกัดบางอย่างทำให้เจ้าของไม่สามารถเลี้ยงและนำมาบริจาคให้ทางสวนสัตว์ได้ดูแลต่อ โดยอาสาสมัครจะได้พบกับ นก ที่หลากหลายสายพันธุ์ งู ลิงมาร์โมเสท ลิงกระรอก เมียร์แคท และอื่นๆ โดยงานนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉานร่วมกับธนาคารจิตอาสา มาร่วมกันมอบความอบอุ่น เรียนรู้ชีวิตของน้องๆ ช่วยกันให้น้องๆ ได้อิ่มและมีบ้านที่สะอาด รู้จักสวนสัตว์เพื่อนเดรัจฉาน เพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/peuanderatchan ธนาคารจิตอาสา https://www.jitarsabank.com

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #สวนสัตว์ #เพื่อนเดรัจฉาน #สัตว์ป่า #ธนาคารจิตอาสา #เขตบางเขน


ศิลปะสำหรับเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน

อาสาพาสุข จะพาไปดูความสำคัญของการสอนศิลปะสำหรับเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ การสอนศิลปะสำหรับเด็กที่บกพร่องทางการได้ยิน มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #นักเรียน #ศิลปะ #บกพร่องทางการได้ยิน #โรงเรียนเศรษฐเสถียร #เขตดุสิต

กิจกรรมอาสาสมัคร ณ วัดปัญญานันทาราม

กิจกรรมอาสาสมัครทำความสะอาดวัดเป็นวิธีที่ดีในการคืนสู่ชุมชนและช่วยให้สถานที่สักการะบูชาของผู้อื่นสะอาดเรียบร้อย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะผู้คนใหม่ ๆ และสร้างมิตรภาพใหม่ ๆ นี่คือบางสิ่งที่คุณสามารถคาดหวังได้เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมอาสาสมัครทำความสะอาดวัด คุณจะได้รับมอบหมายให้ทำงานเฉพาะ เช่น กวาดลาน ถูพื้น ทำความสะอาดห้องน้ำ หรือเก็บกวาดขยะ คุณจะต้องทำงานร่วมกับอาสาสมัครคนอื่นๆ ซึ่งอาจเป็นคนทุกวัยและภูมิหลัง คุณจะต้องเตรียมพร้อมที่จะทำงานกลางแจ้ง และคุณอาจต้องเปื้อน คุณจะมีความพึงพอใจในการรู้ว่าคุณกำลังสร้างความแตกต่างในชุมชนของคุณ

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #อาสาทำความสะอาด #วัด #อำเภอคลองหลวง #ปทุมธานี


กิจกรรมอบรมผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม

ภายใต้แคมเปญ “ระวังหมดอายุ STAY SAFE” วันนี้ เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม นำโดยดร.อุดม หงส์ชาติกุล สสส. ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดดอน โรงเรียนวัดยานนาวา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน จัดกิจกรรม “อบรมผึ้งน้อยเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม” Social Ear Social Eye Bees for Road Safety เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน ขึ้น ณ โรงเรียนวัดยานนาวา เขตสาทร โดยมีนักเรียนชั้น ป.4-5-6 ของโรงเรียนวัดยานนาวา และชั้น ป.5 ของโรงเรียนวัดดอน รวมจำนวน 165 คน เข้าร่วมอบรม

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #โรงเรียนวัดยานนาวา #โรงเรียนวัดดอน #รณรงค์ความปลอดภัย #ทางถนน #เขตสาธร #เขตบางรัก #ระวังหมดอายุ #เครือข่ายเป็นหูเป็นตาเพื่อสังคม


กิจกรรมสานกระเป๋า ด้วยซองกาแฟ

กิจกรรมสานกระเป๋า ด้วยซองกาแฟ กับกลุ่มฝึกอาชีพชุมชนช่างนาค-สะพานยาว เขตคลองสาน การสานกระเป๋าจากซองกาแฟ เป็นการรีไซเคิลวัสดุเหลือใช้ เป็นการประหยัดเงิน และเป็นงานฝีมือที่สวยงาม เหมาะสำหรับผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบงานประดิษฐ์ และรักษ์โลก

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #ผู้สูงอายุ #ชุมชน #ฝึกอาชีพ #สานกระเป๋า #ตระกร้า #ซองกาแฟ #ช่างนาค #เขตคลองสาน


กิจกรรม Day Camp โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม

กิจกรรม Day Camp โรงเรียนมูลนิธิสตรีไทยมุสลิม การฝึกลูกเสือ เนตรนารี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม รู้จักหน้าที่ มีวินัย รู้จักพึ่งพาตนเอง ช่วยเหลือผู้อื่น และรักชาติ กิจกรรมการฝึกอบรมจะเน้นการฝึกทักษะต่างๆ

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #โรงเรียน #มูลนิธิสตรีไทยมุสลิม #พหุวัฒนธรรม #เด็กๆ #เขตบางคอแหลม #ลูกเสือ #เนตรนารี


อาสาวัยอิสระ อำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล

กิจกรรมอำนวยความสะดวกผู้ป่วยในโรงพยาบาล ร่วมกับ อาสาวัยอิสระ ที่ สถาบันประสาทวิทยา จัดโดย เครือข่ายพุทธิกา ร่วมกับ สถาบันประสาทวิทยา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อช่วยให้คำแนะนำ รวมถึงช่วยเหลือผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการ โดยที่อาสาสมัครทุกท่านจะต้องผ่านการอบรม และปฐมนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงาน

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #ผู้สูงอายุ #โรงพยาบาล #อำนวยความสะดวก #สถาบันประสาทวิทยา #เครือข่ายพุทธิกา #วัยอิสระ #เขตราชเทวี


กิจกรรมรับขยะกำพร้าสัญจรและอาสาแยกขยะ

กิจกรรมรับขยะกำพร้าสัญจร ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดย N15 Technology และ อาสาคัดแยกวัสดุที่สามารถรีไซเคิล โดยอาสากลุ่ม บางขยะ Bangkaya ที่มาร่วมด้วยช่วยกัน

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #นักศึกษา #แยกขยะ #ขยะกำพร้าสัญจร #บางขยะ #เขตบางเขน


Real Life Real Image ภาพถ่ายเพื่อการตื่นรู้ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

อาสาพาสุข จะพาไปร่วมกิจกรรมReal Life Real Image ภาพถ่ายเพื่อการตื่นรู้ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” ตอน คนไร้บ้านที่ไม่ไร้เพื่อน… Fellowship of Homeless People ✨ โดย ธำรงรัตน์ บุญประยูร
เพื่อเปิดหัวใจของเราและเขา ให้เชื่อมโยงสู่ความสุขอันเปล่าเปลือยและบริสุทธิ์ในจิตวิญญาณมนุษย์ จัดโดย Real Life Real Image x มูลนิธิอิสรชน x ศูนย์ความรู้และประสานงานสุขภาวะทางปัญญา

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #คนไร้บ้าน #RealLifeRealImage #มูลนิธิอิสรชน #ถ่ายภาพ #เขตพระนคร


โครงการจิตรกรน้อย

กิจกรรม Young Art / จิตรกรน้อย ที่มาสอนศิลปะและงานฝีมือโบราณ ให้กับเด็กๆที่บกพร่องทางการได้ยิน ของ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อป็นการสนับสนุนการสืบสานและต่อยอดภูมิปัญญาทางศิลปะของไทย ให้เป็นซอฟพาวเวอร์ อวดสายตาชาวต่างชาติอีกด้วย สอนโดยศิลปินจาก Art of parich

#อาสาพาสุข #สยามโสภา #เด็กนักเรียนน่ารัก #บกพร่องทางการได้ยิน #งานฝีมือ #หุ่นละคร #ศิลปะ #เขตดุสิต


Workshop กลิ่น,เครื่องหอมและยาดม เพื่อส่งต่อความสุขของเรา สู่ตายายในชุมชน

workshop นี้จะพาอาสาสมัครทุกคนย้อนกลับไปตามหา กลิ่น ที่เป็นกลิ่นของตัวเอง กลิ่นของความสุขที่ทำให้เรายังคงยิ้มได้ทุกครั้งเมื่อย้อนคิดถึง พร้อมร่วมแบ่งปัน กลิ่นนั้น เพื่อส่งต่อความสุขของเรา สู่ตายายในชุมชน ให้ได้รับความสุขเช่นกัน จัดโดย มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม พลเมืองอาสา-Citizen Volunteer ในงาน Soul Connect Fest

#พลเมืองอาสา #พลังพลเมืองร่วมสร้างสังคม #มอส #สสส #อาสาสมัคร #volunteer #จิตอาสา #CSR #จิตอาสา #Happiness #เยี่ยมตายาย #WorldHappinessDay #HappinessConnects #SoulConnectFest #สุขภาวะทางปัญญา #สยามโสภา #อาสาพาสุข


กิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล

แยกขยะให้ใจเย็น แล้วเข็นขยะไปทำบุญกันให้เย็นใจ #ทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล🙏😇 ขยะที่ถูกรีไซเคิล ช่วยให้โลกเย็นขึ้นได้ 🌱🌍 🌳แยกขยะเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 🌳ขยะถูกรีไซเคิลอย่างถูกวิธี ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 🌳เพิ่มมูลค่าให้กับขยะ และเป็นทุนสนับสนุนการบูรณะปฏิสังขรณ์อุโบสถสมัยอยุธยาให้กับวัดและชาวพุทธทุกคน 'รักษ์โลก เป็นประโยชน์ โบสถ์งาม' โครงการ #ถวายทองฉลองโบสถ์ ขอเชิญนำขยะรีไซเคิลมาทำบุญร่วมกันที่ วัดทอง จรัญสนิทวงศ์46

#สยามโสภา #อาสาพาสุข #อาสารักษ์โลก #แยกขยะ #เจริญพร #รีไซเคิล